နိုင်ငံတော်က လုပ်ငန်းလိုင်စင်တစ်ခုအတွက် ကျားဖောင်း(၈)စင်းသာ သတ်မှတ်ထားရာကနေ အရေအတွက်ထပ်တိုးပေးစေလို


Published_ 29 August 2023
#ငါးဖမ်းကျားဖောင်လုပ်ငန်း
#YMG/my
#Yangon_Times